Administració de finques i Agència de la Propietat Immobiliaria

admfinques

COMUNITATS PROPIETARIS

Des de fa més de 25 anys, estem administrant Comunitats de Propietaris de Lleida i província, així mateix, també administrem a diversos propietaris els seus pisos i locals.

La tasca que desenvolupem a les Comunitats de Propietaris es la que oferim als nostres clients com a Administrador de Finques Col•legiat.

TRES PUNTS BASICS:

SERVEIS QUE FUNCIONIN A COST ADEQUAT. Tenim cura que tots els serveis comunitaris funcionin correctament i que, en cas d’avaries, es solucionin ràpidament.

DISPONIBILITAT ECONÒMICA I PREVISIÓ. La Comunitat sempre ha de tenir saldo suficient per a fer front a les despeses ordinàries i poder prevenir les extraordinàries.

CONTROL QUOTES I RECLAMACIÓ IMPAGATS. Perquè funcionin tots els serveis i disposar dels suficients diners per a fer front a totes les despeses, cal estar sempre emetent que tots els propietaris estiguin al corrent de pagament.

Aquests tres punts bàsics són els que fan que funcioni una Comunitat de Propietaris i que als veïns no els cal estar pendents del dia a dia.

En aquesta web disposeu d’un qüestionari per a saber el cost d’administrar la vostra comunitat.

AGÈNCIA DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA:

VENEM. Gestionem la venda, consensuem amb la propietat el preu de mercat perquè el producte tingui sortida al mes aviat possible, assessorem tant al comprador com al venedor dels diversos tràmits, taxes i impostos de la venda, facilitem la signatura davant Notari i, si cal, fem la tramitació de l’escriptura. Amb la garantia d’un Agent de la Propietat Immobiliària.

LLOGUEM. Gestionem el lloguer, consensuem amb la propietat el preu de mercat perquè el producte tingui sortida com més aviat millor, busquem el llogater adequat per al pis o local, confeccionem el contracte d’arrendament.

GESTIONEM EL COBRAMENT A LLOGATERS. Un cop llogat el pis oferim el servei de cobrament al llogater dels rebuts, tal com s’hagi acordat en el contracte d’arrendament. El propietari no s’ha de preocupar del pis o local llogat.

VENEDORS, COMPRADORS I LLOGATERS tenen un recolzament total per a vetllar pels seus interessos.